Wat kost het

Bedragen per 1. 1. 2022:

Het
lidmaatschap bestaat uit 3 delen:


Verenigingscontributie per half jaar
Jeugd € 45,00
Senioren: € 57,50

Senioren alleen woensdagmiddag: € 28,75

Bondscontributie per half jaar
Jeugd en Senioren € 10,00  (incl.verzekering)

Competitiegeld per half jaar
Competitiespelers betalen competitiegeld.

Senioren: 27,50 per halfjaar

 

Betaling aan de penningmeester van ttv.Kapelle IBANNR. NL27RABO0331509873


Aanmelden kan via het aanmeldings-formulier dat na 3
bezoeken wordt overhandigd.

OPZEGGING VOOR 30 JUNI OF VOOR  31 DECEMBER UITSLUITEND SCHRIFTELIJK AAN DE VOORZITTER/LEDENADMINISTRATIE DOORGEVEN.

Laden...