Wat kost het

Bedragen per 1. 1. 2020:

Het
lidmaatschap bestaat uit 3 delen:


Verenigingscontributie per half jaar
Jeugd € 45,00
Senioren: € 57,50

Bondscontributie per half jaar
Jeugd en Senioren € 9,76  (incl.verzekering)

Competitiegeld per half jaar
Competitiespelers betalen competitiegeld.

Senioren: 26,50

 

Betaling aan de penningmeester van ttv.Kapelle IBANNR. NL27RABO0331509873


Aanmelden kan via het aanmeldings-formulier dat na 3
bezoeken wordt overhandigd.

OPZEGGING VOOR 30 JUNI OF VOOR  31 DECEMBER UITSLUITEND SCHRIFTELIJK AAN DE VOORZITTER/LEDENADMINISTRATIE DOORGEVEN.

Laden...